caubeen

caubeens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet caubeen har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
militärväsen
generell

Ordet caubeen inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska
  • mössa  [ kläder, huvudbonad ]

Möjliga synonymer till caubeen (inom militärväsen)

Ordet caubeen inom generell

irländska soldaters huvudbonad

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet caubeen