restrain

restrain
restrained
restrained
Verb

Översättningar

Ordet restrain har 5 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom fritid
  • Inom ekonomi
  • Inom teknik
medicin
generell
fritid
ekonomi
teknik

Ordet restrain inom generell

keep under control

Översättningar

Synonymer till restrain

Möjliga synonymer till restrain

Ordet restrain inom fritid

Översättningar

Synonymer till restrain

Möjliga synonymer till restrain

Ordet restrain inom ekonomi

to close within bounds, limit or hold back from movement;

Översättningar

Synonymer till restrain

Möjliga synonymer till restrain

Ordet restrain inom teknik

hold back

Översättningar

Synonymer till restrain

Möjliga synonymer till restrain