go on

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet go on

go on

go on
gone on
went on
Verb

Hur används ordet go on

  • "I'm too tired, I can't go on"

Ordet go on har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom vardagligt
  • Inom ålderdomlig
generell
sport
vardagligt
ålderdomlig

Vad betyder go on inom generell, generell ?

start running, functioning, or operating, as of lights or power

Översättningar (inom generell)

Synonymer till go on (inom generell)

Uttryck till go on (inom generell)

Ordet go on inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till go on (inom sport)

Möjliga synonymer till go on (inom sport)

Ordet go on inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till go on (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till go on (inom vardagligt)

Ordet go on inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till go on (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet go on