airhead

airheads
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet airhead har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom slang
  • Inom medicin
militärväsen
slang
medicin

Ordet airhead inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska
  • flygbas  [ militärväsen, luftfart ]

Möjliga synonymer till airhead (inom militärväsen)

Ordet airhead inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska
  • idiot  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till airhead (inom slang)

Ordet airhead inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Diskussion om ordet airhead