keep going

keep going
kept going
kept going
Verb

Översättningar

Synonymer till keep going

Ordet keep going har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
  • Inom anatomi
ålderdomlig
generell
anatomi

Ordet keep going inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Ordet keep going inom generell

Synonymer till keep going (inom generell)

Ordet keep going inom anatomi

Synonymer till keep going (inom anatomi)

Möjliga synonymer till keep going (inom anatomi)

Diskussion om ordet keep going