utmynna

utmynnar
utmynnade
utmynnat
Verb

Översättningar

Synonymer till utmynna

Hur böjs ordet utmynna på svenska?

Presens: utmynnar
Preteritum: utmynnade
Supinum: utmynnat

Hur används ordet utmynna

 • "En hypotes kan utmynna i en teori"
 • "En utredning har påbörjats som enligt Roger Skogman sannolikt ska utmynna i att ett vårdprogram tas fram för den aktuella patientkategorin."
 • "I värsta fall kan den utmynna i en ekonomisk kris om Kina och USA fortsätter att straffa varandra, så att fler och fler produkter omfattas."
 • "Två av de dömda nekar till brott, medan de andra två menar att de visserligen låst fast sig vid grinden, men att det inte borde utmynna i något straff eftersom att verksamheten inte skadades."
 • "– Vi hoppas att det här ska kunna utmynna i någon form av material som hästanläggningar kan använda som stöd för att kunna jobba med arbetsmiljöfrågor, säger hon."
 • "Så du vet inte vad det kommer att utmynna i?"
 • "Så kan det förstås vara, men den som hoppas eller tror att ett extraval skulle utmynna i en avgörande förändring av styrkeförhållandena i riksdagen, lär bli besviken."
 • "Samtalen hålls mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv och är tänkta att kunna utmynna i nya regler på den svenska arbetsmarknaden."
 • "Tvärtom talar det mesta för att ett extraval skulle utmynna i ett resultat som är snarlikt dagens."
 • "Det innebär att en misstroendeförklaring mycket väl kan utmynna i ett extraval."
 • "Och sedan ska det funderas för att så småningom utmynna i ett beslut."

Diskussion om ordet utmynna

utmynna

Verb

Översättningar

Hur används ordet utmynna

 • "En utredning har påbörjats som enligt Roger Skogman sannolikt ska utmynna i att ett vårdprogram tas fram för den aktuella patientkategorin."
 • "I värsta fall kan den utmynna i en ekonomisk kris om Kina och USA fortsätter att straffa varandra, så att fler och fler produkter omfattas."
 • "Två av de dömda nekar till brott, medan de andra två menar att de visserligen låst fast sig vid grinden, men att det inte borde utmynna i något straff eftersom att verksamheten inte skadades."
 • "– Vi hoppas att det här ska kunna utmynna i någon form av material som hästanläggningar kan använda som stöd för att kunna jobba med arbetsmiljöfrågor, säger hon."
 • "Så du vet inte vad det kommer att utmynna i?"
 • "Så kan det förstås vara, men den som hoppas eller tror att ett extraval skulle utmynna i en avgörande förändring av styrkeförhållandena i riksdagen, lär bli besviken."
 • "Samtalen hålls mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv och är tänkta att kunna utmynna i nya regler på den svenska arbetsmarknaden."
 • "Tvärtom talar det mesta för att ett extraval skulle utmynna i ett resultat som är snarlikt dagens."
 • "Det innebär att en misstroendeförklaring mycket väl kan utmynna i ett extraval."
 • "Och sedan ska det funderas för att så småningom utmynna i ett beslut."

Möjliga synonymer till utmynna

Diskussion om ordet utmynna