undanskjuta

undanskjuter

undansköt

undanskjutit

undanskjut

Verb


undanskjuten

Okänd ordklass