underborgen

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Vad betyder underborgen inom juridik ?

Borgen innebär att en fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan, ofta betecknad gäldenären. Åtagandet riktar sig mot borgenären. Ett löfte till gäldenären att teckna borgen är inget borgensåtagande. https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgen_(juridik)

Diskussion om ordet underborgen