logisk

Adjektiv

Synonymer till logisk

Hur används ordet logisk

  • "Det finns nog en logisk förklaring."
  • "Han ska under det kommande året ansvara för båda förvaltningarna och den den chefslösningen var logisk."
  • "Det är en organisation som är mer logisk."
  • "Bortsett från ett område på Öland, där man sett en förhöjd död bland älgkalvar, är älgdöden bara en logisk följd av förändringar i klimatet och i skogsbruket som gör det svårare för älgen att hitta föda, menar han."
  • "” En mer logisk organisation ”"
  • "En mer logisk organisation."
  • "Tidigt i utredningen spekulerades det i att de två misstänkta männens privatekonomi och osäkra affärsrörelse kunde vara en logisk förklaring till gärningen."
  • "– Det finns ingen logisk förklaring till varför det började brinna, säger Paul Edenström."
  • "I nuläget finns det ingen logisk förklaring, så vi misstänker ju att den är anlagd."
  • "3-0-segern var inte helt logisk heller."

Vad betyder logisk inom lingvistik ?

som rör logiken

Diskussion om ordet logisk