urskulda

urskuldar
urskuldade
urskuldat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet urskulda på svenska?

Presens: urskuldar
Preteritum: urskuldade
Supinum: urskuldat

Hur används ordet urskulda

  • "I sitt beslut skriver IVO att smärtan inte kan “ urskulda ett olämpligt beteende eller respektlösa uttalanden. ”"
  • "Även om en hel del inte blev som tänkt efter upphandling tycker domstolen att mycket av den väldiga press som flyktingströmmen 2015 medförde, måste urskulda Östersundshems agerande."
  • "Israels utrikesdepartement förklarar att landet inte kommer att samarbeta med utredningen, och stämplar den som ett försök att ” urskulda brott begångna av terrororganisationen Hamas ”."
  • "Han ägnade mycket utrymme åt att lägga skulden på grekerna och urskulda sig själv."
  • "– Ingen kongressledamot borde försöka försvara det oförsvarbara, hindra den här utredningen eller urskulda det som hände, sade hon vid tisdagens utfrågning, enligt nyhetsbyrån AFP."
  • "Det var att urskulda sig själv inför framtida historieskrivare."

Diskussion om ordet urskulda