besvärja

besvärjer
besvor
besvurit
Verb

Synonymer till besvärja

Hur böjs ordet besvärja på svenska?

Presens: besvärjer
Preteritum: besvor
Supinum: besvurit

Vad betyder besvärja inom poetisk ?

uttala besvärjelse (magiska ord) för att försöka besegra eller lugna andeväsen, naturkrafter e.dyl.

Möjliga synonymer till besvärja

Relaterat till besvärja

löfte

bekräftelse

begäran

måttfullhet

magi

Diskussion om ordet besvärja