skärpa

skärper
skärpte
skärpt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet skärpa på svenska?

Presens: skärper
Preteritum: skärpte
Supinum: skärpt

Hur används ordet skärpa

 • "Sefcovic skriver i brevet att kommissionen ifrågasatt projektet eftersom det går på tvärs med målen i EU:s energipolitik – det ger inte tillgång till fler energikällor eller leverantörer, en redan stark aktör ( Ryssland ) kan i och med gasledningen ytterligare skärpa sin dominans på den europeiska gasmarknaden och energileveranserna koncentreras än mer till en kanal."
 • "Vi kanske måste ändra vår policy, skärpa kontrollerna ytterligare eller utbilda personalen, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér."
 • "Enligt Ronny Mattsson är det bråttom, där planerna med en inpasseringssluss är ett steg i att skärpa säkerheten ännu mer."
 • "Nu kommer Ronneby kommun också göra förändringar i stadshuset för att skärpa säkerheten."
 • "Kommunen har även vidtagit andra åtgärder som att skärpa hygienrutinerna, stänga servering i matsalen och uppmanar vårdtagarna att stanna i sina lägenheter."
 • "Anledningen : För att skärpa säkerheten."
 • "Blekingepolisen varnade i slutet av maj för tjuvar och båtägare och båtklubbar uppmanas skärpa sin bevakning."
 • "– Dels behöver man skärpa lagstiftningen när det gäller hot och hat, inte minst på nätet."
 • "Det hovrätten har gjort nu är att skärpa skadeståndet och det tycker jag naturligtvis är bra, säger åklagare John Dagnevik."
 • "Åklagare vittnar också om en stor problematik kring vaneförbrytarna, något som gjort att de vill skärpa straffet för rattfylleribrott."
 • "Sefcovic skriver i brevet att kommissionen ifrågasatt projektet eftersom det går på tvärs med målen i EU:s energipolitik – det ger inte tillgång till fler energikällor eller leverantörer, en redan stark aktör ( Ryssland ) kan i och med gasledningen ytterligare skärpa sin dominans på den europeiska gasmarknaden och energileveranserna koncentreras än mer till en kanal."
 • "Vi kanske måste ändra vår policy, skärpa kontrollerna ytterligare eller utbilda personalen, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér."
 • "Enligt Ronny Mattsson är det bråttom, där planerna med en inpasseringssluss är ett steg i att skärpa säkerheten ännu mer."
 • "Nu kommer Ronneby kommun också göra förändringar i stadshuset för att skärpa säkerheten."
 • "Kommunen har även vidtagit andra åtgärder som att skärpa hygienrutinerna, stänga servering i matsalen och uppmanar vårdtagarna att stanna i sina lägenheter."
 • "Anledningen : För att skärpa säkerheten."
 • "Blekingepolisen varnade i slutet av maj för tjuvar och båtägare och båtklubbar uppmanas skärpa sin bevakning."
 • "– Dels behöver man skärpa lagstiftningen när det gäller hot och hat, inte minst på nätet."
 • "Det hovrätten har gjort nu är att skärpa skadeståndet och det tycker jag naturligtvis är bra, säger åklagare John Dagnevik."
 • "Åklagare vittnar också om en stor problematik kring vaneförbrytarna, något som gjort att de vill skärpa straffet för rattfylleribrott."

Ordet skärpa har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom polisväsende
vardagligt
polisväsende

Vad betyder skärpa inom vardagligt ?

egenskapen att ha skarpa linjer; förmågan hos bilden att ge en skarp bild

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till skärpa (inom vardagligt)

Ordet skärpa inom polisväsende

Diskussion om ordet skärpa

skärpt

Adjektiv

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till skärpt (inom polisväsende)

Hur används ordet skärpt

 • "Även om polisen har lovat fler poliser till Ronneby har också kommunen skärpt säkerhet ännu mer."
 • "– Regeringen har skärpt flyktingfrågan."
 • "Åklagarna kräver skärpt straff i krigsbrottsdom"
 • "MHF vill nu se skärpt syn på vållandebrott som skett i samband med rattfylleri."
 • "Socialdemokraterna har skärpt tonen kring religiösa friskolor och vill att svensk skola ska vara fri från religiösa inslag."
 • "En av männen döms dock även för två inbrott, på Braås skola och Gustavsbergsskolan i Växjö, och får sitt fängelsestraff skärpt till ett år och tre månader."
 • "Efter dödsolyckan i Karlskrona i helgen kräver Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF skärpt syn på vållandebrott som skett i samband med rattfylleri."
 • "Åklagare John Dagnevik vill ha ett skärpt straff där rubriceringen grov misshandel också ingår."
 • "Åklagaren vill ha skärpt straff för bedragare"
 • "Vill ha skärpt straff för idrottsprofilen"

Vad betyder skärpt inom bildligt ?

intelligent, klar i huvudet

Diskussion om ordet skärpt