saint

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till saint

Diskussion om ordet saint

saint

saints
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet saint har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom bildligt
religion
bildligt

Vad betyder saint inom religion ?

a person who has died and has been declared a saint by canonization person of exceptional holiness

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till saint (inom religion)

Möjliga synonymer till saint (inom religion)

Ordet saint inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till saint (inom bildligt)

Möjliga synonymer till saint (inom bildligt)

Diskussion om ordet saint

saint

saint
sainted
sainted
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till saint (inom bildligt)

Vad betyder saint inom religion ?

förklara för helgon

Möjliga synonymer till saint

Diskussion om ordet saint