paragon

paragons
Substantiv

Översättningar

Synonymer till paragon

Ordet paragon har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom mytologi
  • Inom religion
musik
mytologi
religion

Ordet paragon inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till paragon (inom musik)

Ordet paragon inom mytologi

an ideal instance; a perfect embodiment of a concept

Synonymer till paragon (inom mytologi)

Ordet paragon inom religion

Synonymer till paragon (inom religion)

Möjliga synonymer till paragon (inom religion)

Diskussion om ordet paragon