antitype

antitypes
Substantiv

Översättningar

Ordet antitype har 2 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom generell
utbildning
generell

Vad betyder antitype inom utbildning ?

a person or thing represented or foreshadowed by a type or symbol; especially a figure in the Old Testament having a counterpart in the New Testament

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till antitype (inom utbildning)

Ordet antitype inom generell

an opposite or contrasting type

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till antitype (inom generell)

Diskussion om ordet antitype