derision

derisions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till derision

Vad betyder derision inom bildligt ?

exposing someone to laughter

Möjliga synonymer till derision

Diskussion om ordet derision

dérision

Substantiv [f]

Diskussion om ordet dérision