stillasittande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet stillasittande

 • "Att undvika en stillasittande livsstil och motverka övervikt brukar ofta hjälpa, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa."
 • "Läkemedelsanvändning, stillasittande liv och hårda golv är några av orsakerna till den kraftiga ökningen av fallolyckor."
 • "– Syftet är att vi vill öka rörelsen bland våra barn och ungdomar som blir alltmer stillasittande, säger Anette Thorén."
 • "Satsningen som görs på idrott och hälsa i högstadiet motiveras av att eleverna då tenderar att bli allt mer stillasittande."
 • "” Inte så stillasittande ”"
 • "– Det är ett aktivt arbete, inte så stillasittande och händer mycket vilket jag tycker jag är roligt, säger Marion Langseth, från Kalmar, som var med på aktivitetsdagen i Ronneby."
 • "I Olofström är det en högre andel män än kvinnor med självskattad övervikt och fetma, och det vi ser är också en högre andel stillasittande, främst bland män, säger hon."
 • "Dels eftersom det endast finns runt 10 cyklar att låna, som tillsammans med ganska få bussturer ger mycket stillasittande."
 • "Klart vi är måna om att framförallt de äldre som är stillasittande blir omhändertagna, säger han och fortsätter :"
 • "Själv tror hon att det är samhällets förändringar som påverkar där fler stillasittande fritidsaktiviteter är en betydande orsak."

Vad betyder stillasittande inom generell ?

det att inte få mycket motion, d.v.s. det att sitta och ligga mycket, men inte alls stå, gå, springa och röra på sig mycket

Diskussion om ordet stillasittande

stillasittande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet stillasittande

 • "Att undvika en stillasittande livsstil och motverka övervikt brukar ofta hjälpa, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa."
 • "Läkemedelsanvändning, stillasittande liv och hårda golv är några av orsakerna till den kraftiga ökningen av fallolyckor."
 • "– Syftet är att vi vill öka rörelsen bland våra barn och ungdomar som blir alltmer stillasittande, säger Anette Thorén."
 • "Satsningen som görs på idrott och hälsa i högstadiet motiveras av att eleverna då tenderar att bli allt mer stillasittande."
 • "” Inte så stillasittande ”"
 • "– Det är ett aktivt arbete, inte så stillasittande och händer mycket vilket jag tycker jag är roligt, säger Marion Langseth, från Kalmar, som var med på aktivitetsdagen i Ronneby."
 • "I Olofström är det en högre andel män än kvinnor med självskattad övervikt och fetma, och det vi ser är också en högre andel stillasittande, främst bland män, säger hon."
 • "Dels eftersom det endast finns runt 10 cyklar att låna, som tillsammans med ganska få bussturer ger mycket stillasittande."
 • "Klart vi är måna om att framförallt de äldre som är stillasittande blir omhändertagna, säger han och fortsätter :"
 • "Själv tror hon att det är samhällets förändringar som påverkar där fler stillasittande fritidsaktiviteter är en betydande orsak."

Vad betyder stillasittande inom generell ?

det att inte få mycket motion, d.v.s. det att sitta och ligga mycket, men inte alls stå, gå, springa och röra på sig mycket

Möjliga synonymer till stillasittande

Diskussion om ordet stillasittande

stillasittande

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet stillasittande

 • "Att undvika en stillasittande livsstil och motverka övervikt brukar ofta hjälpa, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa."
 • "Läkemedelsanvändning, stillasittande liv och hårda golv är några av orsakerna till den kraftiga ökningen av fallolyckor."
 • "– Syftet är att vi vill öka rörelsen bland våra barn och ungdomar som blir alltmer stillasittande, säger Anette Thorén."
 • "Satsningen som görs på idrott och hälsa i högstadiet motiveras av att eleverna då tenderar att bli allt mer stillasittande."
 • "” Inte så stillasittande ”"
 • "– Det är ett aktivt arbete, inte så stillasittande och händer mycket vilket jag tycker jag är roligt, säger Marion Langseth, från Kalmar, som var med på aktivitetsdagen i Ronneby."
 • "I Olofström är det en högre andel män än kvinnor med självskattad övervikt och fetma, och det vi ser är också en högre andel stillasittande, främst bland män, säger hon."
 • "Dels eftersom det endast finns runt 10 cyklar att låna, som tillsammans med ganska få bussturer ger mycket stillasittande."
 • "Klart vi är måna om att framförallt de äldre som är stillasittande blir omhändertagna, säger han och fortsätter :"
 • "Själv tror hon att det är samhällets förändringar som påverkar där fler stillasittande fritidsaktiviteter är en betydande orsak."

Vad betyder stillasittande inom generell ?

det att inte få mycket motion, d.v.s. det att sitta och ligga mycket, men inte alls stå, gå, springa och röra på sig mycket

Diskussion om ordet stillasittande