neoplasm

neoplasmen
neoplasmer
neoplasmerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet neoplasm på svenska?

Obestämd singular: neoplasm
Bestämd singular: neoplasmen
Obestämd plural: neoplasmer
Bestämd plural: neoplasmerna

Rim på neoplasm

Vad betyder neoplasm inom medicin ?

(oftast ett stycke solid) vävnad som uppkommit genom oändamålsenlig, okontrollerad celldelning (efter att en cell råkat ut för genetisk eller epigenetisk skada)

Möjliga synonymer till neoplasm

Diskussion om ordet neoplasm

neoplasm

neoplasms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till neoplasm

Diskussion om ordet neoplasm