upprorsanda

upprorsandan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet upprorsanda

  • "Medvedev är den ryske ledare som har pekat på att fatttigdom, arbetslöshet, korruption och klanvälde i alla delrepublikerna i norra Kaukasus är en grogrund för upprorsanda mot Moskva, kanske i lika hög grad som militant islamism."
  • "Det hade visat sig långt svårare än gerillaledaren räknat med att väcka upprorsanda hos de fattiga bönderna."
  • "Men ungdomarna med sin fantasi, sin upprorsanda, och sin talang de vet att vi representerar det nya, säger López Obrador under sitt tal på Aztekastadion."

Möjliga synonymer till upprorsanda

Relaterat till upprorsanda

gensträvighet

motstånd

motstånd

Diskussion om ordet upprorsanda