högslätt

högslätten
högslätter
högslätterna
Substantiv [n]

Översättningar

högslätt är en/ett

Övrig relation till högslätt

Synonymer till högslätt

Hur böjs ordet högslätt på svenska?

Obestämd singular: högslätt
Bestämd singular: högslätten
Obestämd plural: högslätter
Bestämd plural: högslätterna

Vad betyder högslätt inom geologi ?

inom topografin ett plant höglandsområde eller högslätt som ligger högre än omgivningen. http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gsl%C3%A4tt

Möjliga synonymer till högslätt

Relaterat till högslätt

slättland

vågräthet

tillplattning

Diskussion om ordet högslätt