försköning

försköningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet försköning

  • "Pengarna ska användas till vägar och till försköning av stadsbilden, enligt ett beslut i fullmäktige."
  • "Pengarna ska användas till vägar och till försköning av stadsbilden, enligt ett beslut i fullmäktige."
  • "Miljonarv till Laholms försköning"
  • "Detta innebär att vi behöver stimulera företagande och föreningsliv och jobba med försköning av vår centralort."
  • "– Utan någon försköning och helt ärligt, var han världens största cellist någonsin, säger Johannes Nebel, vd och ansvarig utgivare för musikmagasinet Opus."
  • "Enligt Stefan Persson, Tekniska kontoret, är detta en försköning av centrum och hittills har han endast fått positiva reaktioner."
  • "Enligt uppropet är också tanken att titeln ska bidra till en försköning av de utpekade städerna."
  • "Livet utan försköning och människans natur i berättelser, som oupphörligen fängslar, med sina våldsamma kränganden mellan sorg och smärta, glädje och harmoni."
  • "Partierna är överens om att i första hand satsa på bygget av en ny mellan- och högstadieskola, men också på en förbättrad äldreomsorg och en försköning av orten."

Diskussion om ordet försköning