rening

reningen
reningar
reningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till rening

Hur böjs ordet rening på svenska?

Obestämd singular: rening
Bestämd singular: reningen
Obestämd plural: reningar
Bestämd plural: reningarna

Hur används ordet rening

  • "En bov i dramat är alla de enskilda avloppen med bristfällig rening."
  • "Resterande 225 miljoner kronor har satsats på Johannishusåsen, som förutom att fungera som reservdepå kommer bidra till en mer naturlig rening av vattnet."
  • "Förlossningen satsar på rening av lustgas"
  • "Det är ingen tvekan om att reningsverket i Kaliningrad är välbehövligt – idag är stadens rening näst intill obefintlig, enligt Sida."
  • "För det första så bör man tvätta bilen på ett ställe som har rening av vattnet, man kan också tänka på att använda miljöanpassade bilschampon marken kan då lättare bryta ner en del av ämnena, innan det når grundvattnet."
  • "Vi gör det här om det är motiverat, säger Kurt Podgorski som ändå ifrågasätter nyttan av en sådan rening av vattnet från fjällen."
  • "Nu finns biologiskt rening med i byggplanerna och det nya reningsverket kan stå klart inom två år."
  • "Mijlökontoret har tagit emot funderingar om den rening av snön som görs verkligen räcker."
  • "– En viss rening finns."
  • "Nya krav på rening av avloppet i Sälenfjällen"

Diskussion om ordet rening