livsvillkor

livsvillkoret
(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet livsvillkor

 • "...undersåtarnas livsvillkor var svåra"
 • "...förbättra sina livsvillkor"
 • "Sådant är en del av människans livsvillkor just nu"
 • "Det visar den senaste statistiken från en folkhälsorapport där Blekingebornas livsvillkor presenteras."
 • "Vi vill också bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, säger Erik Lennmalm på Länsstyrelsen Gävleborg."
 • "Diskussionämnena på konferensen var hälsa, livsvillkor, engagemang och möjlighet till inflytande med personer från kommunen som arbetar med ungdomsfrågor."
 • "LUDVUKA Fler kommuner vill ta reda på hur ungas livsvillkor ser ut."
 • "Under rubriken livet, kärleken och döden ville han berätta om hur olika livsvillkor påverkar människor."
 • "En advokat har ” kört på ” så pass mycket så att han till och med döper ett bolag, vars enda livsvillkor är att minska skatten, till en hånfull variant av rättrådig, nämligen ” Rickard Rättrådig Advokat AB ”."
 • "– Genom utbildningsinsatserna börjar människorna inse att politiken handlar om att förändra människors livsvillkor."
 • "Sina utmaningar, sina livsvillkor och alla människor som bor och berörs av detta."
 • "I ett pressmeddelande uttrycker de sig så här : ” Vi är överens om en gemensam inriktning, där vår kommun fortsätter att växa med fler invånare, där skolresultaten och näringslivsklimatet går framåt och där människor trivs och är trygga med jämlika livsvillkor. ”"
 • "Ny rapport visar att klass och livsvillkor spelar roll"

Diskussion om ordet livsvillkor