hörnsten

hörnstenen
hörnstenar
hörnstenarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till hörnsten

Hur böjs ordet hörnsten på svenska?

Obestämd singular: hörnsten
Bestämd singular: hörnstenen
Obestämd plural: hörnstenar
Bestämd plural: hörnstenarna

Hur används ordet hörnsten

  • "Den omfattar runt 40 procent av hela naturgasreserven på den norska kontinentalsockeln och är en viktig hörnsten i gasleveranserna till den europeiska kontinenten."
  • "Bandets låtskatt står sig starkare än någonsin och kommer tillsammans med övriga kommande band, utgöra en viktig hörnsten för Rockklassiker2013, säger Fredrik Granting, VD Göransson Arena i ett pressutskick."
  • "– Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en hörnsten i ett väl fungerande samhälle."
  • "Dionne Warwick är en hörnsten för amerikansk pop och kultur."
  • "LKAB är en hörnsten i den statliga bolagsportföljen."
  • "” Inflationsmålet är en hörnsten i den ekonomiska politiken som är värd att försvara ”, skriver hon i en kommentar."
  • "– Det är en hörnsten i nedrustnings- och icke-spridningsarbetet i världen."
  • "En hörnsten"
  • "Wallström sade också att värnandet av mänskliga rättigheter ska vara en hörnsten i svensk utrikespolitik."
  • "För exportorienterade länder, som till exempel Sverige, är det ett problem då internationell handel utgör en hörnsten för jobb och välstånd."

Rim på hörnsten

Vad betyder hörnsten inom byggnadskonst, allmänt ?

Fotograf: Wikipedia
Hörnstenar är bearbetade stenar i en byggnads hörn, ibland rusticerade eller på annat sätt gjorda för att märkas genom format eller att de skjuter ut. De kan läggas över varandra i en hörnkedja. http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rnsten

Möjliga synonymer till hörnsten

Relaterat till hörnsten

viktighet

försvar

arkitektur

stöd

Diskussion om ordet hörnsten