buffert

bufferten
buffertar
buffertarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till buffert

Hur böjs ordet buffert på svenska?

Obestämd singular: buffert
Bestämd singular: bufferten
Obestämd plural: buffertar
Bestämd plural: buffertarna

Hur används ordet buffert

 • "Huvudmannen måste kunna organisera och skapa en buffert av personal, menar han."
 • "Från att ha varit en ekonomiskt välmående och i princip skuldfri församling med fastigheter och värdepapper finns i dag nästan ingen buffert alls."
 • "Hon menar att det också är viktigt att skaffa en buffert inför jul och nyår, eftersom de på grund av alla helgdagar inte får in lika mycket blod då."
 • "Därför är det viktigt att ha en buffert."
 • "Man skriver också i ett pressmeddelande att kommunen måste ha en buffert för ofinansierade reformer som regering och riksdag beslutar om, som exempel tas maxtaxan inom barnomsorgen och ett eventuellt införande av vårdnadsbidrag."
 • "Förra årets evenemang gjorde i det närmaste nollresultat och styrelsen saknar nu den ekonomiska buffert som skulle ha behövts för att fortsätta med Daldansen."
 • "Förra årets evenemang gjorde i det närmaste nollresultat och styrelsen saknar nu den ekonomiska buffert som skulle ha behövts för att fortsätta med Daldansen."
 • "De har svårt att skapa en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter eller arbetslöshet."
 • "Vi behöver ha en buffert var att känna oss trygga inför den perioden, säger Maggie Östlund."
 • "Produktionen i fabriken påverkas inte i nuläget eftersom innehållet i cisternerna används som buffert."

Ordet buffert har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom järnväg
generell
data
järnväg

Vad betyder buffert inom generell ?

stötdämpare (som är placerad mellan järnvägsfordon och kompletterar vissa enklare järnvägskoppel)

Relaterat till buffert (inom generell)

försvar

hinder

Ordet buffert inom data

Översättningar (inom data)

Engelska

Synonymer till buffert (inom data)

Möjliga synonymer till buffert (inom data)

Ordet buffert inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Engelska

Diskussion om ordet buffert