huvudstation

huvudstationen
huvudstationer
huvudstationerna
Substantiv [n]

Synonymer till huvudstation

Hur böjs ordet huvudstation på svenska?

Obestämd singular: huvudstation
Bestämd singular: huvudstationen
Obestämd plural: huvudstationer
Bestämd plural: huvudstationerna

Hur används ordet huvudstation

  • "Tanken var ju att det här försöksåret skulle vara ett underlag för oss att i framtiden kunna ta ställning till vilken som blir vår huvudstation."
  • "Avesta / Krylbo – Avesta-Krylbo blir huvudstation för tågen"
  • "Kommunalråden Mikael Löthstam ( S ) och Monica Olsson ( S ) i Hudiksvall respektive Nordanstig, ifrågasätter polisens förslag att i sin nya organisation placera Hälsinglands huvudstation i Bollnäs."
  • "En huvudstation slutade fungera efter ett strömavbrott i morse."
  • "Det innebär att signalerna från ballongen studsar vidare upp i rymden till en huvudstation nere på marken."
  • "I Norrland blir Umeå huvudstation vilket innebär att TV4 Mitt slutar med sändningarna från Sundsvall."
  • "Den nuvarande brandstationen i Nasta kommer fortsätta vara huvudstation men han hoppas att det kan byggas en mindre, så kallad satellitstation, någonstans österut från Skebäcksbron i Örebro."
  • "Hotell Continental mitt emot Stockholms central måste rivas för att ge plats åt Citybanans nya huvudstation."
  • "Här har också Södertäljes gamla huvudstation Saltskog från 1860 återuppstått."
  • "Räddningstjänsten måste nu lämna sin huvudstation i Gårda och flytta över till stationerna i Mölndal och Lundby."

Möjliga synonymer till huvudstation

Diskussion om ordet huvudstation