betong

betongen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till betong

betong har del

Hur används ordet betong

 • "Först och främst kommer man byta ut allt golvmaterial, limmade plastmattor på betong, som kan irritera luften för personalen."
 • "Byggresterna, som ska vara både betong och eternit från ett gammalt rivningshus i anslutning till skolan, ska ha använts av barnen för lekar."
 • "Den undersöks nu av saneringsföretaget som i nuläget tror att det rör sig om ren betong och inte är giftigt."
 • "– Den nya skärvan undersöks nu av saneringsföretaget som i nuläget tror att det rör sig om ren betong, men vi kan inte utesluta att det är asbest, säger han."
 • "Flera parkeringsplatser är avspärrade på grund av risken för att betong ska trilla ned på människor eller bilar."
 • "Fram till i höst ska all ammunition ingjuten i betong, som tidigare tagits upp ur strandlinjen, destrueras och omhändertas."
 • "Det största problemet är emellertid att det översta lagret betong spruckit i golv och väggar."
 • "Bland annat måste taket kläs om i betong så att inte stenar faller ner på trafikanterna, men det handlar även om belysning och liknande för att skapa en trygghetskänsla, säger Tommy Olsson ( KD ), ordförande i Tekniska nämnden."
 • "Mestadels arbetar Anna Jarnestad med skulpturer i stengods, men genom hennes nyfikenhet för materialet också med emalj, betong, textil och järnskrot."
 • "– Eftersom de bärande delarna i huset är betong och stål så är det ingen risk att det ramlar ihop."
 • "Först och främst kommer man byta ut allt golvmaterial, limmade plastmattor på betong, som kan irritera luften för personalen."
 • "Byggresterna, som ska vara både betong och eternit från ett gammalt rivningshus i anslutning till skolan, ska ha använts av barnen för lekar."
 • "Den undersöks nu av saneringsföretaget som i nuläget tror att det rör sig om ren betong och inte är giftigt."
 • "– Den nya skärvan undersöks nu av saneringsföretaget som i nuläget tror att det rör sig om ren betong, men vi kan inte utesluta att det är asbest, säger han."
 • "Flera parkeringsplatser är avspärrade på grund av risken för att betong ska trilla ned på människor eller bilar."
 • "Fram till i höst ska all ammunition ingjuten i betong, som tidigare tagits upp ur strandlinjen, destrueras och omhändertas."
 • "Det största problemet är emellertid att det översta lagret betong spruckit i golv och väggar."
 • "Bland annat måste taket kläs om i betong så att inte stenar faller ner på trafikanterna, men det handlar även om belysning och liknande för att skapa en trygghetskänsla, säger Tommy Olsson ( KD ), ordförande i Tekniska nämnden."
 • "Mestadels arbetar Anna Jarnestad med skulpturer i stengods, men genom hennes nyfikenhet för materialet också med emalj, betong, textil och järnskrot."
 • "– Eftersom de bärande delarna i huset är betong och stål så är det ingen risk att det ramlar ihop."

Vad betyder betong inom byggnadskonst ?

Fotograf: Wikipedia
byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballast) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten)

Möjliga synonymer till betong

Relaterat till betong

byggnation

material

Diskussion om ordet betong