armering

armeringen
armeringar
armeringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till armering

Hur böjs ordet armering på svenska?

Obestämd singular: armering
Bestämd singular: armeringen
Obestämd plural: armeringar
Bestämd plural: armeringarna

Hur används ordet armering

 • "29 ton armering, 165 kubikmeter betong och 9000 meter virke i olika dimensioner."
 • "Betong luckras upp i bassängen och armering rostar."
 • "Just nu håller vi på att gjuter formerna samt resten av läktaren med armering är förtillverkade på skolan och sen monterar vi de här på plats, säger Johan Söderblom byggelev i årkurs 2."
 • "– Vi upptäckte ett större fel på de bärande balkarna, vilket krävde en större åtgärd med ny armering."
 • "– Vi väljer grön betong i vår nyproduktion och återvunnen armering för att minska klimatavtrycket."
 • "Förutom 400 byggbaracker och 250 kilo potatis om dagen går det åt 30.000 kubikmeter betong och 3.000 ton armering."
 • "Dels för att de innehåller asbest som armering men också för att limmet ofta innehåller materialet."
 • "Najtråd används vid armering på byggen."
 • "Orsaken till att Tibnor, som ingår i SSAB-koncernen, vill stänga sin armeringsanläggning i Luleå är att det finns en överkapacitet inom armering och att marknaden i norra Sverige minskat de senaste åren, uppger Norrbottens-Kuriren."
 • "– Jag kan allt från armering, formsnickeri, och gjutning till truckkörning och teleskopmaskineri, konstaterar Robert."

Ordet armering har 2 betydelser

 • Inom byggnadskonst
 • Inom militärväsen
byggnadskonst
militärväsen

Ordet armering inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till armering (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till armering (inom byggnadskonst)

Relaterat till armering (inom byggnadskonst)

anskaffning

byggnation

byggnation

Ordet armering inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Möjliga synonymer till armering (inom militärväsen)

Diskussion om ordet armering