repetition

repetitionen
repetitioner
repetitionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till repetition

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet repetition på svenska?

Obestämd singular: repetition
Bestämd singular: repetitionen
Obestämd plural: repetitioner
Bestämd plural: repetitionerna

Hur används ordet repetition

 • "Han har spelat trummor sedan han var tre år och fick följa med sin pappa till en repetition."
 • "Enligt John Dagnevik tvingade idrottsprofilen pojkarna till talad repetition medan han filmade dem."
 • "Det var jobbigt att se filmerna under förundersökningen, det var jobbigt i tingsrätten och nu blir det en repetition."
 • "I filmklippet ovan kan du se en del av elevernas repetition av musikalen."
 • "I tre veckor sommarjobbar eleverna som musiker, en vecka för repetition och förberedelse, sedan drar turnén igång som pågår under två veckor."
 • "Stämningen är koncentrerad, varje repetition ska utföras med fokus och skärpa."
 • "Idag var det så kallad öppen repetition på Dalateatern, då hade allmänheten möjlighet att se skådespelarna arbeta på scenen."
 • "Nya biljetter till den repetition som hålls tidigare samma dag, kommer att släppas nästa fredag."
 • "Verket påpekar att eleverna inte gör något examensarbete och att litteraturen delvis är densamma som vid sjuksköterskeprogrammet, vilket betyder att innehållet för eleverna mest blir en repetition."
 • "Redan efter ett par veckors repetition sprack tidsplanen och föreställningen ställs in."

Ordet repetition har 3 betydelser

 • Inom teater
 • Inom teater
 • Inom utbildning
teater
teater
utbildning

Vad betyder repetition inom teater ?

förkortning av rehearsal

Översättningar (inom teater)

Synonymer till repetition (inom teater)

Möjliga synonymer till repetition (inom teater)

Relaterat till repetition (inom teater)

förberedelse

imitation

fortsättning

avbild

fördubbling

ljudupprepning

upprepning

Ordet repetition inom teater

Översättningar (inom teater)

Engelska

Synonymer till repetition (inom teater)

Möjliga synonymer till repetition (inom teater)

Ordet repetition inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Möjliga synonymer till repetition (inom utbildning)

Diskussion om ordet repetition

repetition

repetitions
Substantiv

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till repetition (inom utbildning)

Ordet repetition har 3 betydelser

 • Inom data
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
data
ALLMÄNT
generell

Ordet repetition inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till repetition (inom data)

Ordet repetition inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till repetition (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till repetition (inom ALLMÄNT)

Ordet repetition inom generell

the act of repeating

the repeated use of the same word or word pattern as a rhetorical device

Synonymer till repetition (inom generell)

Diskussion om ordet repetition