sätt

sättet
sätt
sätten
Substantiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till sätt

Hur böjs ordet sätt på svenska?

Obestämd singular: sätt
Bestämd singular: sättet
Obestämd plural: sätt
Bestämd plural: sätten

Hur används ordet sätt

 • "Vid behov, och i varje fall efter att ha antagit en sådan genomförandeakt som avses i punkt 1, ska kommissionen lämna in rekommendationer till rådet om att förhandla om internationella överenskommelser med berörda tredjeländer om ömsesidig tillgång till och utbyte av information om derivatkontrakt i transaktionsregister som är etablerade i detta tredjeland, på ett sådant sätt att unionens myndigheter, inbegripet Esma, har direkt och ständig tillgång till all information som krävs för fullgörandet av deras uppgifter. europarl.europa.eu"
 • "Det finns säkert enklare sätt att klara dagens trafikbehov."
 • "Han har länge betraktats som Loebs arvtagare och de två första deltävlingarna i VM-serien talar inte på något sätt emot det."
 • "Ska jag öka proteinet, i så fall på vilket sätt?"
 • "Med Satan är pampig på fel sätt, resten av låtarna är mycket bättre, med gnagande far / son-tematik, och inte minst singeln Skända flaggan, en antinationalistisk pamflett, med en refräng som retfullt sätter sig i skallen."
 • "Confitering är ett gammalt sätt att konservera och laga till anklåren."
 • "På något paradoxalt sätt uppmanas den som är adopterad att hylla det land som genom sina brister gjorde det nödvändigt för barnet att ” fly ”"
 • "Det är hennes sätt att uttrycka sig."
 • "– Vår relation har blivit på ett annat sätt sedan jag fick barn, nu är det Karin och William som är fokus."
 • "På ett sätt har det blivit mer avslappnat."
 • "Wijkman och Rockström tror inte heller att alla som tvekar skall hanteras på samma sätt."
 • "Då på samma sätt som nu, det vill säga endast för patienter som kommer in via ambulans, remiss eller bedömningsbil."
 • "– Vi har i ett års tid försökt utveckla varumärket Idrottsdestination Blekinge, som handlar om att söka och utveckla evenemang i Blekinge och på så sätt få igång besöksnäringen."
 • "Vaccinet, som rekommenderas till alla som är i 16:e veckan av graviditeten eller senare, skyddar även barnet mot influensa de första 3-4 månaderna efter att det fötts, något som landstinget nu håller fram som ett sätt att sälja in vaccinet till tveksamma blivande mammor."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "– Det handlar om att planera personalens arbete på ett effektivare sätt utan att riskera vårdkvaliteten."
 • "Han har på ett eller annat sätt varit involverad i det mesta vi har gjort."
 • "Vargen var inte hotfull på något sätt utan gick bara förbi på gatorna."
 • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring psykisk ohälsa."
 • "– När man upplever något så tror vi att man lär sig på ett annorlunda sätt."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."

Ordet sätt har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom bildligt
sport
bildligt

Vad betyder sätt inom sport ?

särskild metod med vilken något kan utföras

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till sätt (inom sport)

Möjliga synonymer till sätt (inom sport)

Ordet sätt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till sätt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till sätt (inom bildligt)

Diskussion om ordet sätt

sätta

sätter
satte
satt
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till sätta (inom bildligt)

Hur böjs ordet sätta på svenska?

Presens: sätter
Preteritum: satte
Supinum: satt

Hur används ordet sätta

 • "Björklund vill att Försvarsmakten skall gå tillbaka till att kunna sätta upp brigader genom att mobilisera reservpersonal vid krislägen."

Ordet sätta har 3 betydelser

 • Inom trädgårdskonst
 • Inom typografi
 • Inom häst
trädgårdskonst
typografi
häst

Vad betyder sätta inom trädgårdskonst ?

inta en sitta|sittande ställning (där undersidan av kroppens bakdel vilar mot marken eller en annan någorlunda horisontell yta och huvudet befinner sig längst uppe)

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till sätta (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till sätta (inom trädgårdskonst)

Ordet sätta inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Engelska

Möjliga synonymer till sätta (inom typografi)

Relaterat till sätta (inom typografi)

tryckning

Ordet sätta inom häst

Översättningar (inom häst)

Synonymer till sätta (inom häst)

Möjliga synonymer till sätta (inom häst)

Relaterat till sätta (inom häst)

jordbruk

Diskussion om ordet sätta