konversation

konversationen
konversationer
konversationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet konversation på svenska?

Obestämd singular: konversation
Bestämd singular: konversationen
Obestämd plural: konversationer
Bestämd plural: konversationerna

Ordet konversation har 2 betydelser

  • Inom telefoni
  • Inom internet
telefoni
internet

Vad betyder konversation inom telefoni ?

samtal

Översättningar

Synonymer till konversation

Möjliga synonymer till konversation

Relaterat till konversation

förlustelse

samtal

sällskaplighet

Ordet konversation inom internet

vid chattning vanlig förkortning: Conversation

Översättningar

Engelska
  • QSO  [ internet ]