diskurs

diskursen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet diskurs

  • "Men här fastnar Strid ändå i det som Axelsson kallar en allvarlig rasistisk diskurs."
  • "” Allvarlig rasistisk diskurs ”"
  • "– Det är att sätta en väldigt låg ribba och en ansvarslös samt rasistisk diskurs."
  • "Utöver att många också tar del av utländska medier och därmed hållit sig informerade, anser Muse att en sådan diskurs tar bort fokuset från de socioekonomiska skillnaderna mellan grupper i samhället."
  • "Sen blir vi alla, oavsett ålder, påverkade av den mediala diskurs som råder kopplat till saker och ting."
  • "I boken blandas akademisk diskurs, språkvetenskap och personliga berättelser från hans tid i det avlägsna samhället, skriver Times."
  • "Det är en helt annat diskurs i samhället, man kan diskutera frågorna utan att vara extrem på något vis."
  • "” Antirepublikansk diskurs ”"
  • "Ledaren för ytterligare ett fackförbund för jurister och domare, Benjamin Blanchet, säger till le Monde att man är mycket oroade över en ” antirepublikansk diskurs ”."
  • "Han menar att när man har för breda regeringskoalitioner kan folk känna att det inte finns någon ” äkta opposition ” – en diskurs som präglat svensk politik i flera år."

Vad betyder diskurs inom utbildning ?

ett samlingsnamn för de infallsvinklar, sätt att resonera, frågeställningar och så vidare, som tillämpas inom ett visst område. Själva ordet diskurs kommer av latinets discors: motstridighet, motsägande, kontrasterande, oförenlighet eller latinets discursus: farande hit och dit, spridande sig; genom franskans discours: föredrag, oration, i negativ bemärkelse att orda.

Översättningar

Engelska

Synonymer till diskurs

Möjliga synonymer till diskurs