disputation

disputationen
disputationer
disputationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till disputation

Hur böjs ordet disputation på svenska?

Obestämd singular: disputation
Bestämd singular: disputationen
Obestämd plural: disputationer
Bestämd plural: disputationerna

Vad betyder disputation inom utbildning ?

akademisk akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling, lärd strid

Möjliga synonymer till disputation

Relaterat till disputation

talarkonst

avhandling

samtal

logik

Diskussion om ordet disputation

disputation

disputations
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till disputation

Diskussion om ordet disputation