tillställning

tillställningen

tillställningar

tillställningarna

Substantiv

Synonymer

Är en/ett