stolidity

Substantiv

Översättningar

Ordet stolidity har 3 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom generell
  • Inom filosofi
fysik
generell
filosofi

Ordet stolidity inom generell

Synonymer till stolidity (inom generell)

Möjliga synonymer till stolidity (inom generell)

Ordet stolidity inom filosofi

Synonymer till stolidity (inom filosofi)

Diskussion om ordet stolidity