dullness

Substantiv

Ordet dullness har 2 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom generell
fysik
generell

Ordet dullness inom generell

the quality of being slow to understand

the quality of lacking interestingness

a lack of visual brightness

without sharpness of edge or point

Synonymer till dullness (inom generell)

Uttryck till dullness (inom generell)

Ord i uttryck för dullness (inom generell)

dullness är en/ett (inom generell)

Diskussion om ordet dullness