tameness

Substantiv

Översättningar

Ordet tameness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom skämtsamt
generell
skämtsamt

Vad betyder tameness inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till tameness (inom generell)

Ordet tameness inom skämtsamt

the attribute of having been domesticated

Synonymer till tameness (inom skämtsamt)

Diskussion om ordet tameness