lethargy

Substantiv

Översättningar

Ordet lethargy har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet lethargy inom generell

a state of comatose torpor

Synonymer till lethargy (inom generell)

Uttryck till lethargy (inom generell)

Ord i uttryck för lethargy (inom generell)

Diskussion om ordet lethargy

  • - 2011-03-21

    likgiltighet