liggare

liggaren
liggare
liggarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till liggare

Hur böjs ordet liggare på svenska?

Obestämd singular: liggare
Bestämd singular: liggaren
Obestämd plural: liggare
Bestämd plural: liggarna

Hur används ordet liggare

 • "DNA-analys har visat att det är samma samma varg som liggare bakom de tidigare angreppen."
 • "Men i Selmas liggare från 1950 så har någon lagt ut hela 45 kronor på en fotografering."
 • "Alla besökare i kommunhuset i Hudiksvall måste registrera sig i en liggare."
 • "S vill även att systemet med personal- liggare, som används inom frisör- och restaurangbranschen, ska omfatta bygg-, taxi- och tvätteribranscherna."
 • "Den nya metoden går ut på att Skatte- verket gör oannonserade besök för att kontrollera arbetsplatsernas personal- liggare."
 • "Från årskiftet måste alla restauranger och frisörer föra särskilda personal- liggare med uppgifter om all personal."
 • "Vi har en liggare och anställda som sköter om den."
 • "Den som bedriver verksamhet inom restaurang- eller frisörbrasnchen måste föra en speciell liggare där det ska framgå vilka som jobbar och när de jobbar."
 • "– Sen skriver jag i min liggare och ser så att det inte har blivit fall i någonting."
 • "Vi kommer fem i åtta, blir placerade i en redan stekhet foajé varifrån vi ser olika dignitärer passera revy framför två mycket vackra unga kvinnor som skriver in alla besökare i en liggare."

Ordet liggare har 3 betydelser

 • Inom data
 • Inom ekonomi
 • Inom snickeri
data
ekonomi
snickeri

Vad betyder liggare inom data ?

En liggare är en bok för löpande anteckningar, bokföring eller register, exempelvis: hotelliggare, vari ett hotell registrerar ankomna och avresta gäster lagerliggare, vari mottagna och expedierade varor eller komponenter registreras personalliggare, där en arbetsgivare registrerar personaluppgifter, i Sverige skall samtliga restauranger registrera all arbetad tid i en sådan liggare, dag för dag. Liggare kan även avse horisontella konstruktionsdetaljer i till exempel väggar och ställningar. De vertikala detaljerna kallas ståndare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Liggare

Översättningar (inom data)

Synonymer till liggare (inom data)

Möjliga synonymer till liggare (inom data)

Ordet liggare inom ekonomi

En liggare är en bok för löpande anteckningar, bokföring eller register, exempelvis: hotelliggare, vari ett hotell registrerar ankomna och avresta gäster lagerliggare, vari mottagna och expedierade varor eller komponenter registreras personalliggare, där en arbetsgivare registrerar personaluppgifter, i Sverige skall samtliga restauranger registrera all arbetad tid i en sådan liggare, dag för dag. Liggare kan även avse horisontella konstruktionsdetaljer i till exempel väggar och ställningar. De vertikala detaljerna kallas ståndare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Liggare

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till liggare (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till liggare (inom ekonomi)

Ordet liggare inom snickeri

Liggare kan även avse horisontella konstruktionsdetaljer i till exempel väggar och ställningar. De vertikala detaljerna kallas ståndare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Liggare

Översättningar (inom snickeri)

Synonymer till liggare (inom snickeri)

Möjliga synonymer till liggare (inom snickeri)

Diskussion om ordet liggare