bärare

[ˈbæ̀ːrarə]
bäraren
bärare
bärarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bärare

Hur uttalas ordet bärare?

[ˈbæ̀ːrarə]

Hur böjs ordet bärare på svenska?

Obestämd singular: bärare
Bestämd singular: bäraren
Obestämd plural: bärare
Bestämd plural: bärarna

Hur används ordet bärare

 • "Tanken är att bärare skall kunna förnimma en kopp eller något annat föremål utan att se på det."
 • "Det är ganska vanligt att känna sig för stor och tjock eller motsatsen, för liten och tanig i vissa plagg om man är en ovan bärare."
 • "Stridsskrifter, diktöversättningar, okända dikter, minnesbilder ( Ellerströms ) ändå denna finlandssvenska diktare som bärare av en ” sagolikhet fräckhet ”."
 • "Styrelseledamoten ( 2000-2006 ) Carl Bildt har hävdat att bolaget på ett närmast filantropiskt vis var bärare av framtidstro och utveckling medan människorättsorganisationernas vittnen berättat om våldtäkter, mord och tömningar av byar som en direkt eller indirekt följd av exploateringen."
 • "Innehåll : 50 procent Aloe vera, som anses vara en bärare av näringsämnen och bra för tarm-systemet."
 • "Innehåll : Aloe vera, som anses vara en bärare av näringsämnen och bra för tarmsystemet."
 • "De dokument som låg till grund för den sammanhållna svenska skolan bar på en vision om att skapa en plats där de potentialer som varje individ är bärare av kunde vävas samman med de mål för samhällsbyggandet som medborgarnas gemensamt utvecklade."
 • "Vi klarar oss utan boken eller skärmen som bärare av skriftspråket men inte utan mötet där en människa bekräftar och blir medskapare till en annan människas berättelse."
 • "Jan Bengtsson var en bildningens bärare."
 • "Det är, enligt honom, cirka 470 efternamn som har över 2 000 bärare."
 • "Det upptäcktes första gången 2011 hos mjölkkor i Schmallenberg i tyska Nordrhein-Westfalen, och har sedan dess med svidknott som bärare spritt sig i rasande fart över den europeiska kontinenten."
 • "De är bärare av kräftpest, något som flodkräftorna inte har någon motståndskraft mot."
 • "Vi har fått fram ett Vika Bröd som för traditionerna vidare och är en fullvärdig bärare av Vika Bröds fina varumärke, säger vd Peter Jooni ett pressmedelande."
 • "Signalkräftan har hög motståndskraft mot kräftpesten men är bärare av sjukdomen och det får en förödande inverkan på signalkräftorna, som inte alls står emot smittan lika bra."
 • "– Den invasiva signalkräftan är ju bärare av kräftpesten så där den finns kan det heller inte finnas flodkräftor, säger Mikael Melin."
 • "Men samtidigt är den också bärare av sjukdomen."
 • "I länder utanför Sverige är många bärare av MRSA och när färre människor utifrån kommer hit minskar också antalet fall."
 • "I dag är det inte tillåtet, om inte samtliga bärare ger sin tillåtelse."
 • "30 procent är bärare"
 • "Cirka 30 procent av befolkningen är bärare av multiresistenta bakterier."

Ordet bärare har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom cykel
 • Inom teknik
allmänt
cykel
teknik

Vad betyder bärare inom allmänt ?

person eller ting som överbringar eller förmedlar något

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Möjliga synonymer till bärare (inom allmänt)

Ordet bärare inom cykel

Någon som bär,t.ex. bagage

Översättningar (inom cykel)

Synonymer till bärare (inom cykel)

Möjliga synonymer till bärare (inom cykel)

Relaterat till bärare (inom cykel)

verkställare

underordnad

Ordet bärare inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till bärare (inom teknik)

Möjliga synonymer till bärare (inom teknik)

Diskussion om ordet bärare