arbetsgivare

arbetsgivaren
arbetsgivare
arbetsgivarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till arbetsgivare

Hur böjs ordet arbetsgivare på svenska?

Obestämd singular: arbetsgivare
Bestämd singular: arbetsgivaren
Obestämd plural: arbetsgivare
Bestämd plural: arbetsgivarna

Hur används ordet arbetsgivare

 • "Vi vill i samråd med fack och arbetsgivare identifiera regleringar i framför allt tjänstesektorn som kan reformeras för att stärka konkurrensen och säkra fler jobb och högre löner."
 • "Kinesiska spionorganisationer och företag är även kända för att försöka pressa kinesiska medborgare i utlandet eller personer med släktband i Kina att stjäla hemligheter från sina arbetsgivare, uppger Washington Post."
 • "Det görs också tydligt att det i rollen som arbetsgivare tillhör att informera och förankra fattade beslut internt via Högskolans egna kanaler före det att information lämnas till media."
 • "Ulf Jonson på Kriminalvården är inte främmande för att försöka bredda antalet arbetsgivare och kanske få offentlig verksamhet och kommuner att använda samhällstjänst mer."
 • "Arbetsgivarna är föga intresserad av någon som inte har branscherfarenhet och Arbetsförmedlingen har inget i utbildningsväg eller tips om möjliga kandidater till arbetsgivare."
 • "Jaana Pålsson : De har överskridit sina befogenheter som arbetsgivare."
 • "Hoppas nu också att min arbetsgivare har samma tidsuppfattning."
 • "Vi går framåt när det gäller Göteborg som arbetsgivare men det som drar ner oss och de andra storstäderna det är att kunskapsresultaten från eleverna försämras."
 • "Nu har allt fler börjat se sig som arbetsgivare som med sina inbetalda skatter anställer politikerna som skall representera dem."
 • "I Dagens Nyheter i november förra året visade flera artiklar hur arbetsgivare i dag ställer allt hög-re krav på motion och ett hälsosamt liv."
 • "Länets arbetsgivare anmälde drygt 620 lediga platser i april, vilket är 36 färre än förra året."
 • "– Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare så att man kan locka personal men de gamla byggnader vi har är för gamla och det finns inte flyktvägar, vissa lokaler går inte att använda, säger hon."
 • "– Vår trovärdighet som arbetsgivare urholkas om vi har en massa regler som vi inte bryr oss om att följa, säger Anneli Ekström, personalchef i Karlskrona kommun."
 • "– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och många tycker att en betald specialistutbildning är intressant, säger omsorgsförvaltningschef Torill Skaar Magnusson."
 • "– Det kan finnas olika skäl till att arbetsgivare tvekar att anställa, men vi hoppas att fler ska våga när de får veta vilket stöd de kan få, till exempel en kontaktperson hos oss, säger Mona Svensson, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Karlskrona."
 • "Vi jobbar med olika in-satser för att fler arbetsgivare ska kunna rekrytera från denna grupp och få till-gång till kompetens som länet behöver, säger David Fridlund."
 • "Föraren av traktorn, som ägs av kommunen, ska själv ha ringt in till sin arbetsgivare och uppgivit att han mår bra, men är skärrad."
 • "Det vissar en ny enkät till arbetsgivare i länet, som ser ett behov av att anställda kvalificerad arbetskraft de närmaste tre åren."
 • "Hit ska de varslade kunna vända sig för att till exempel möta olika arbetsgivare och myndigheter."
 • "Den här gången handlar det om vårdpersonal och underköterskor som är anställda av privata arbetsgivare."

Vad betyder arbetsgivare inom nedsättande ?

person eller organisation som anställt någon för arbete åt sig

Möjliga synonymer till arbetsgivare

Diskussion om ordet arbetsgivare