allergi

[alærˈgiː]
allergin
allergier
allergierna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till allergi

Hur uttalas ordet allergi?

[alærˈgiː]

Hur böjs ordet allergi på svenska?

Obestämd singular: allergi
Bestämd singular: allergin
Obestämd plural: allergier
Bestämd plural: allergierna

Hur används ordet allergi

 • "Att exponeras för tobaksrök ökar risken för allergi och astma och förvärrar också de allergiska symptomen."
 • "– Det är inget vi känner till, men det finns ju de som har allergi mot tvättmedel."
 • "Lise-Lott Edvinsson bodde i ett hus som var mögelskadat, drabbades av allergi och drogs med ständig huvudvärk."
 • "Kommunen ignorerar Tyras allergi"
 • "– Hon har haft problem med sina luftrör ett tag, men vi har inte vetat om att det har funnits något problem här i lokalen, utan hon har tolkat det som allergi."
 • "Kopplade det till allergi"
 • "I snitt har en tredjedel av eleverna i en skolklass astma, allergi och överkänslighet mot födoämnen."
 • "Magnus Altefurs allergi blev startskottet till en rekordbantning."
 • "Sandekjer vill att barnet i fråga ska utredas medicinskt, bland annat för allergi."
 • "Fick allergi av bedövningsmedel"
 • "Tröttheten är också ett symptom vid allergi men kommer inte med en gång, säger Malgorzata Zietara."

Vad betyder allergi inom medicin ?

ex: "det att en person inte tål ett visst, i vanliga fall, ofarligt ämne (i normala mängder), på grund av immunförsvarets reaktion; överkänslighet för ett ämne http://sv.wiktionary.org/wiki/allergi"

Relaterat till allergi

ohälsa

överkänslighet

Diskussion om ordet allergi