tid

tiden
tider
tiderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tid

Hur böjs ordet tid på svenska?

Obestämd singular: tid
Bestämd singular: tiden
Obestämd plural: tider
Bestämd plural: tiderna

Hur används ordet tid

 • "År 1971, då han ännu var i sin första mandatperiod, mötte presidenten honom."
 • "En journalist dömdes till en tid i fängelset"
 • "Tiden håller på att gå ut för patentet"
 • "Två kvinnor gick inte över tiden och födde friska bebisar"
 • "uppsägningstid"
 • "på livstid"
 • "långvarigt fängelsestraff"
 • "David menar att det handlar om mer än själva körandet som får honom att ägna nästan all sin lediga tid år radiostyrda bilar."
 • "Efter fem veckor kom svaret – regionpolischefen har inte tid att träffa politikerna, utan hänvisar istället till sin underordnade, polisområdeschefen Patrik Oldin."
 • "– Vi har i ett års tid försökt utveckla varumärket Idrottsdestination Blekinge, som handlar om att söka och utveckla evenemang i Blekinge och på så sätt få igång besöksnäringen."
 • "Under två veckors tid drillas besättningen i det mesta : hur man bordar fartyg, hanterar bränder, tar hand om sjuka."
 • "Det tar lite tid innan alla hittar sin roll, men jag tror det här kommer att bli bra, säger Roger Fredriksson ( M ), ordförande kommunstyrelsens ordförande."
 • "Anmälningsärenden har ökat och de tar tid, säger Anette Andersson, avdelningschef för djurskydd på länsstyrelsen i Blekinge, till P4 Blekinge."
 • "– Men jag kan förstå att ersättningen kan ses som för låg, Det tar ändå lång tid, och man kan ju inte åka någonstans den helgen, för det är ju ofta på helger."
 • "26-åringen är sedan en tid tillbaka utvisad ur Sverige, men har rymt från Migrationsverkets förvar i Skåne."
 • "Unga i farozonen utreds inte i tid"
 • "Eleverna på fiskevårdslinjen på Blekinge folkhögskola har under ett års tid odlat egna havsöringar och vårdat fiskarna som sina egna bebisar."
 • "David menar att det handlar om mer än själva körandet som får honom att ägna nästan all sin lediga tid år radiostyrda bilar."
 • "Efter fem veckor kom svaret – regionpolischefen har inte tid att träffa politikerna, utan hänvisar istället till sin underordnade, polisområdeschefen Patrik Oldin."
 • "– Vi har i ett års tid försökt utveckla varumärket Idrottsdestination Blekinge, som handlar om att söka och utveckla evenemang i Blekinge och på så sätt få igång besöksnäringen."
 • "Under två veckors tid drillas besättningen i det mesta : hur man bordar fartyg, hanterar bränder, tar hand om sjuka."
 • "Det tar lite tid innan alla hittar sin roll, men jag tror det här kommer att bli bra, säger Roger Fredriksson ( M ), ordförande kommunstyrelsens ordförande."
 • "Anmälningsärenden har ökat och de tar tid, säger Anette Andersson, avdelningschef för djurskydd på länsstyrelsen i Blekinge, till P4 Blekinge."
 • "– Men jag kan förstå att ersättningen kan ses som för låg, Det tar ändå lång tid, och man kan ju inte åka någonstans den helgen, för det är ju ofta på helger."
 • "26-åringen är sedan en tid tillbaka utvisad ur Sverige, men har rymt från Migrationsverkets förvar i Skåne."
 • "Unga i farozonen utreds inte i tid"
 • "Eleverna på fiskevårdslinjen på Blekinge folkhögskola har under ett års tid odlat egna havsöringar och vårdat fiskarna som sina egna bebisar."

Vad betyder tid inom sport ?

Fotograf: Wikipedia
Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tid

Relaterat till tid

tid

astronomi

Diskussion om ordet tid

tid

Adverb

Översättningar

Hur används ordet tid

 • "Nu är det dags"
 • "David menar att det handlar om mer än själva körandet som får honom att ägna nästan all sin lediga tid år radiostyrda bilar."
 • "Efter fem veckor kom svaret – regionpolischefen har inte tid att träffa politikerna, utan hänvisar istället till sin underordnade, polisområdeschefen Patrik Oldin."
 • "– Vi har i ett års tid försökt utveckla varumärket Idrottsdestination Blekinge, som handlar om att söka och utveckla evenemang i Blekinge och på så sätt få igång besöksnäringen."
 • "Under två veckors tid drillas besättningen i det mesta : hur man bordar fartyg, hanterar bränder, tar hand om sjuka."
 • "Det tar lite tid innan alla hittar sin roll, men jag tror det här kommer att bli bra, säger Roger Fredriksson ( M ), ordförande kommunstyrelsens ordförande."
 • "Anmälningsärenden har ökat och de tar tid, säger Anette Andersson, avdelningschef för djurskydd på länsstyrelsen i Blekinge, till P4 Blekinge."
 • "– Men jag kan förstå att ersättningen kan ses som för låg, Det tar ändå lång tid, och man kan ju inte åka någonstans den helgen, för det är ju ofta på helger."
 • "26-åringen är sedan en tid tillbaka utvisad ur Sverige, men har rymt från Migrationsverkets förvar i Skåne."
 • "Unga i farozonen utreds inte i tid"
 • "Eleverna på fiskevårdslinjen på Blekinge folkhögskola har under ett års tid odlat egna havsöringar och vårdat fiskarna som sina egna bebisar."

Vad betyder tid inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
grundläggande fysikalisk storhet mätbar med klocka|klockor; det som åtskiljer händelser; den fjärde klassiska dimensionen i universum vid sidan av rummets dimensioner; förloppet av det förflutna, nuet och det kommande; det som förhindrar allt från att inträffa samtidigt

Diskussion om ordet tid

TID

Substantiv

Vad betyder TID inom förkortning, data ?

Target ID

Diskussion om ordet TID