offentlighet

offentligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet offentlighet

  • "Hon menar att beslutet att ge offentlighet åt anteckningsboken vuxit fram med tiden."
  • "Hon menar att beslutet att ge offentlighet åt anteckningsboken vuxit fram med tiden."
  • "Han är noga med att understryka att han inte själv sökt offentlighet kring de gärningar han nu åtalas för, men vill samtidigt ge sin bild av det som"
  • "– Han var överens om att lämna och tog i hand med Alexander Wendt innan vi gav offentlighet åt det här."
  • "– Jag har inte mandat från min uppdragsgivare att ge offentlighet åt det."
  • "” Reglerna om offentlighet har åsidosatts, uppenbart jäv har förekommit och handlingar har undanhållits ” heter det bland annat."
  • "Men det som framkom under rättegångarna var långt ifrån allt som nådde offentlighet."
  • "Men vad det är finns det ingen offentlighet kring och det efterlyser jag, säger Carina Håkansson, vd för Dalakraft."
  • "Men det finns handlingar som inte lämnats ut, som det mejl som generaldirektör Ingemar Hansson själv beslutade skulle undanhållas offentlighet."
  • "Från hemlighetsmakeri till offentlighet"

Vad betyder offentlighet inom handel ?

egenskapen eller förhållandet att vara offentlig

Möjliga synonymer till offentlighet

Relaterat till offentlighet

offentliggörande

uppenbarande

Diskussion om ordet offentlighet