attrahera

attraherar
attraherade
attraherat
Verb

Översättningar

Synonymer till attrahera

Hur böjs ordet attrahera på svenska?

Presens: attraherar
Preteritum: attraherade
Supinum: attraherat

Hur används ordet attrahera

  • "– Polismyndigheten har som mål att öka med 10 000 enligt deras ” Strategi 2024 ” och har samtidigt svårt att attrahera till sina utbildningar."
  • "– Att arrangera internationella mästerskap kostar oavsett idrott mycket pengar, men vinsterna i form av uppmärksamhet och intresse är livsviktiga för att vi ska kunna attrahera nya idrottsutövare."
  • "De praktiska programmen på gymnasiet har ibland haft svårt att attrahera elever enligt Transportfacket."
  • "– Vi vill attrahera målgrupper som normalt inte åker buss, då är sommaren ett bra tillfälle, säger Pär Welander, trafikplaneringschef på Blekingetrafiken."
  • "Den nya logotypen ska attrahera besökare och locka näringslivet till skärgårdsstaden Karlskrona."
  • "De 14 lägenheterna byggs om med hög tillgänglighet för att attrahera äldre människor."
  • "Det handlar om att prioritera och våga välja skolsatsningar för att attrahera nya kommuninvånare, säger Eva-Lis Sirén."
  • "Överbefälhavaren trycker också på att det är avgörande att få unga intresserade och attrahera mer kvinnor till det militära."
  • "– Vi har i rekryteringsannonserna tydliggjort vilka arbetstider som gäller för olika tjänster och att ett extra lönetillägg på 8000 kronor erbjuds sjuksköterskor som anställs och tjänstgör mer än två år inom psykiatrin, vilket vi hoppas ska vara en del i att attrahera sökande till tjänsterna, säger Per Söderberg."
  • "Det finns ett stort intresse för det också och det är en sanning att det är dyrare med kollektivtrafik med tåg än buss, så därför måste vi också attrahera en större pendlingsmängd."

Diskussion om ordet attrahera