glädja

gläder
gladde
glatt
Verb

Översättningar

Synonymer till glädja

Hur böjs ordet glädja på svenska?

Presens: gläder
Preteritum: gladde
Supinum: glatt

Hur används ordet glädja

 • "Gårdskatten Shane kan inte längre glädja omgivningen i Lyckeby."
 • "Men gensvaret blev enormt och många blev berörda av Agnes önskan att de ville glädja henne med kort."
 • "I januari var det första gången clownerna, Martin Ibohm och Mikael Lovestedt, besökte sjukhuset i Karlskrona för att glädja barnen."
 • "Jag vill bara glädja så många som möjligt men trodde inte att det skulle bli så populärt."
 • "Men vi får glädja oss åt en hemmavinst i alla fall, och vi är glada över att ha sluppit regnet, säger Fredrik Lager, kommunikatör på Asarums MS."
 • "Att på ett enkelt sätt glädja andra, säger Gunnel Henrysson."
 • "De boende på äldreboendet satt i publiken när Kreativum dök upp för att glädja och roa med sin experimentlusta."
 • "” Ville glädja barn ”"
 • "Jag vill gärna hitta på saker, inte för att jag ska ha en ekonomi, utan för att glädja andra människor så att de ska kunna ta sig ut."
 • "– Vi tänkte att vi ville glädja barn även utanför Fridlevstad, säger Robert Gustavsson."
 • "Gårdskatten Shane kan inte längre glädja omgivningen i Lyckeby."
 • "Men gensvaret blev enormt och många blev berörda av Agnes önskan att de ville glädja henne med kort."
 • "I januari var det första gången clownerna, Martin Ibohm och Mikael Lovestedt, besökte sjukhuset i Karlskrona för att glädja barnen."
 • "Jag vill bara glädja så många som möjligt men trodde inte att det skulle bli så populärt."
 • "Men vi får glädja oss åt en hemmavinst i alla fall, och vi är glada över att ha sluppit regnet, säger Fredrik Lager, kommunikatör på Asarums MS."
 • "Att på ett enkelt sätt glädja andra, säger Gunnel Henrysson."
 • "De boende på äldreboendet satt i publiken när Kreativum dök upp för att glädja och roa med sin experimentlusta."
 • "” Ville glädja barn ”"
 • "Jag vill gärna hitta på saker, inte för att jag ska ha en ekonomi, utan för att glädja andra människor så att de ska kunna ta sig ut."
 • "– Vi tänkte att vi ville glädja barn även utanför Fridlevstad, säger Robert Gustavsson."

Diskussion om ordet glädja

glädjande

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till glädjande

Diskussion om ordet glädjande

glädjande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet glädjande

 • "– Särskilt glädjande är att vi fortsätter växa stort bland 35-49-åringarna."
 • "– Det är givetvis ett mycket glädjande resultat som visar att satsningen på timmestrafik är rätt i tiden."
 • "– Det är glädjande att Kustbevakningen föreslås få en tydligare roll i att bekämpa brott till sjöss."
 • "– Det är ett oerhört glädjande besked att han ( Anders Hederstierna, rektorn ) har valt att stoppa den utredningen."
 • "– Det är en viktig dom och jag tycker det är glädjande att tingsrätten delar vår bedömning att döda personer är skyddade enligt krigets lagar och enligt svensk lagstiftning, säger Hanna Lemoine, kammaråklagare."
 • "– Det som var glädjande att se var sambandet mellan droganvändning och starka regler i familjen för det är något som vi har jobbat mycket med, säger Anders Wiklander, kommunpolis."
 • "– Det är fantastiskt glädjande att vi i hård konkurrens har fått detta omfattande stöd av KK-stiftelsen."
 • "– Det är väldigt glädjande."
 • "– Att antalet sökande ökar på våra utbildningsprogram på campus är mycket glädjande, eftersom det visar på att vår profil är attraktiv och ligger väl i tiden."
 • "Det är också glädjande att antalet studenter som väljer BTH i första hand ökar med 23 %, säger rektor Anders Hederstierna."

Diskussion om ordet glädjande