stärka

stärker
stärkte
stärkt
Verb

Hur böjs ordet stärka på svenska?

Presens: stärker
Preteritum: stärkte
Supinum: stärkt

Hur används ordet stärka

 • "41-åringen har i förhör uppgett att ” övningarna ” skett i samförstånd med ungdomarna och att han arrangerat dem för att stärka de unga pojkarna mentalt i sin strävan att nå eliten."
 • "Det som började som en alternativ metod för att stärka unga personer har blivit en lärorik utbildning för att anamma det svenska språket."
 • "Jag hoppas nu att vi kan fokusera på att tillsammans, i samverkan med näringslivet och det offentliga, fortsätta stärka utvecklingen i länet."
 • "” Ville stärka ungdomarna ”"
 • "Under eftermiddagen presenterades förslagen för politiker, tjänstemän och andra intressenter – och hela projektet är en del av en tio-årig satsning för att stärka kommunens turism."
 • "Att sänka rösträttsåldern från dagens 18 år till 16 år menar Miljöpartiet Karlskrona kommer att stärka demokratin."
 • "Region Blekinge får drygt 1,4 miljoner kronor av Kulturrådet till tre utvecklingsprojekt som ytterligare ska stärka kulturen i länet inom områdena slöjd, bibliotek, konst och dans."
 • "– Vi ser detta beslut som ett viktigt steg i arbetet med att stärka skyddet av vår dricksvattenförsörjning."
 • "Tre kommuner får dela på 1,3 miljoner kronor i statligt medel, för att stärka kulturarbetet på skolorna."
 • "Idrottsdestination Blekinge vill få länets föreningar att öka samverkan för att ytterligare stärka idrottsturismen."
 • "41-åringen har i förhör uppgett att ” övningarna ” skett i samförstånd med ungdomarna och att han arrangerat dem för att stärka de unga pojkarna mentalt i sin strävan att nå eliten."
 • "Det som började som en alternativ metod för att stärka unga personer har blivit en lärorik utbildning för att anamma det svenska språket."
 • "Jag hoppas nu att vi kan fokusera på att tillsammans, i samverkan med näringslivet och det offentliga, fortsätta stärka utvecklingen i länet."
 • "” Ville stärka ungdomarna ”"
 • "Under eftermiddagen presenterades förslagen för politiker, tjänstemän och andra intressenter – och hela projektet är en del av en tio-årig satsning för att stärka kommunens turism."
 • "Att sänka rösträttsåldern från dagens 18 år till 16 år menar Miljöpartiet Karlskrona kommer att stärka demokratin."
 • "Region Blekinge får drygt 1,4 miljoner kronor av Kulturrådet till tre utvecklingsprojekt som ytterligare ska stärka kulturen i länet inom områdena slöjd, bibliotek, konst och dans."
 • "– Vi ser detta beslut som ett viktigt steg i arbetet med att stärka skyddet av vår dricksvattenförsörjning."
 • "Tre kommuner får dela på 1,3 miljoner kronor i statligt medel, för att stärka kulturarbetet på skolorna."
 • "Idrottsdestination Blekinge vill få länets föreningar att öka samverkan för att ytterligare stärka idrottsturismen."

Ordet stärka har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
bildligt
vardagligt

Ordet stärka inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till stärka (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stärka (inom vardagligt)

Diskussion om ordet stärka

stärkande

Adverb

Översättningar (inom vardagligt)

Hur används ordet stärkande

 • "– Det känns fantastiskt roligt att få spela in i vackra Brunnshallarna i parken där många Ronnebybor och tillresta tagit stärkande promenader om somrarna, Pernilla Månsson Colt, programmets producent, i ett pressmeddelande."
 • "Den är inte helt klar, men på konferensen gavs en bild av att många neurologiskt skadade och sjuka som fått möjlighet att prova ridterapi upplevt det som positivt och stärkande."
 • "Växjö går nu på en elva dagars matchledighet med en stärkande upplevelse i färskt minne."
 • "Men även om hon älskar sitt jobb så är ändå ” hobbyverksamheten ” med OD som är den stärkande kryddan i hennes musikliv."
 • "– Jag vill peppa mig själv och andra till att ta våga ta steget mot att vara lycklig och stänga ut negativ energi och försöka hitta en stärkande positiv känsla i musiken."
 • "På senare tid har det lutat åt att försöka få fram stärkande budskap, säger hon."
 • "De häktades dock för den lägre misstankegraden och det innebär att åklagaren senast den 3 juli måste lämna in stärkande bevis för att männen fortsatt ska kunna hållas häktade."
 • "Företaget får därför kalla en av sina shots för samma namn som den stärkande drycken i serierna."
 • "Av de som genomgått grön rehab ( till största del kvinnor ), så har det upplevts vara positivt och stärkande och de säger sig ha funnit ett lugn samtidigt som de kunnat sätta upp mål för att komma vidare."
 • "– Vi vill komma med ett stärkande budskapet, där man själv kan påverka nätet genom att säga ifrån till dom som hatar, säger Helena Dal."

Möjliga synonymer till stärkande

Diskussion om ordet stärkande

stärkande

Adjektiv

Hur används ordet stärkande

 • "– Det känns fantastiskt roligt att få spela in i vackra Brunnshallarna i parken där många Ronnebybor och tillresta tagit stärkande promenader om somrarna, Pernilla Månsson Colt, programmets producent, i ett pressmeddelande."
 • "Den är inte helt klar, men på konferensen gavs en bild av att många neurologiskt skadade och sjuka som fått möjlighet att prova ridterapi upplevt det som positivt och stärkande."
 • "Växjö går nu på en elva dagars matchledighet med en stärkande upplevelse i färskt minne."
 • "Men även om hon älskar sitt jobb så är ändå ” hobbyverksamheten ” med OD som är den stärkande kryddan i hennes musikliv."
 • "– Jag vill peppa mig själv och andra till att ta våga ta steget mot att vara lycklig och stänga ut negativ energi och försöka hitta en stärkande positiv känsla i musiken."
 • "På senare tid har det lutat åt att försöka få fram stärkande budskap, säger hon."
 • "De häktades dock för den lägre misstankegraden och det innebär att åklagaren senast den 3 juli måste lämna in stärkande bevis för att männen fortsatt ska kunna hållas häktade."
 • "Företaget får därför kalla en av sina shots för samma namn som den stärkande drycken i serierna."
 • "Av de som genomgått grön rehab ( till största del kvinnor ), så har det upplevts vara positivt och stärkande och de säger sig ha funnit ett lugn samtidigt som de kunnat sätta upp mål för att komma vidare."
 • "– Vi vill komma med ett stärkande budskapet, där man själv kan påverka nätet genom att säga ifrån till dom som hatar, säger Helena Dal."

Diskussion om ordet stärkande

stärkande

stärkandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet stärkande

 • "– Det känns fantastiskt roligt att få spela in i vackra Brunnshallarna i parken där många Ronnebybor och tillresta tagit stärkande promenader om somrarna, Pernilla Månsson Colt, programmets producent, i ett pressmeddelande."
 • "Den är inte helt klar, men på konferensen gavs en bild av att många neurologiskt skadade och sjuka som fått möjlighet att prova ridterapi upplevt det som positivt och stärkande."
 • "Växjö går nu på en elva dagars matchledighet med en stärkande upplevelse i färskt minne."
 • "Men även om hon älskar sitt jobb så är ändå ” hobbyverksamheten ” med OD som är den stärkande kryddan i hennes musikliv."
 • "– Jag vill peppa mig själv och andra till att ta våga ta steget mot att vara lycklig och stänga ut negativ energi och försöka hitta en stärkande positiv känsla i musiken."
 • "På senare tid har det lutat åt att försöka få fram stärkande budskap, säger hon."
 • "De häktades dock för den lägre misstankegraden och det innebär att åklagaren senast den 3 juli måste lämna in stärkande bevis för att männen fortsatt ska kunna hållas häktade."
 • "Företaget får därför kalla en av sina shots för samma namn som den stärkande drycken i serierna."
 • "Av de som genomgått grön rehab ( till största del kvinnor ), så har det upplevts vara positivt och stärkande och de säger sig ha funnit ett lugn samtidigt som de kunnat sätta upp mål för att komma vidare."
 • "– Vi vill komma med ett stärkande budskapet, där man själv kan påverka nätet genom att säga ifrån till dom som hatar, säger Helena Dal."

Möjliga synonymer till stärkande

Diskussion om ordet stärkande