tone

tone
toned
toned
Verb

Översättningar

Synonymer till tone

Hur används ordet tone

 • "Let's tone our muscles"

Ordet tone har 4 betydelser

 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom järnväg
 • Inom jordbruk
musik
generell
järnväg
jordbruk

Vad betyder tone inom musik ?

to give a particular tone to

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till tone (inom musik)

Ordet tone inom generell

change the color of

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till tone (inom generell)

Ordet tone inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till tone (inom järnväg)

Möjliga synonymer till tone (inom järnväg)

Ordet tone inom jordbruk

give a healthy elasticity to

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till tone (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till tone (inom jordbruk)

Diskussion om ordet tone

tone

tones
Substantiv

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till tone (inom jordbruk)

Hur används ordet tone

 • "a clergyman improved the tone of the meeting"
 • "the muffled tones of the broken bell summoned them to meet"
 • "he began in a conversational tone"
 • "he spoke in a nervous tone of voice"
 • "the Beijing dialect uses four tones"
 • "the general tone of articles appearing in the newspapers is that the government should withdraw"
 • "from the tone of her behavior I gathered that I had outstayed my welcome"
 • "they tested his hearing with pure tones of different frequencies"

Ordet tone har 7 betydelser

 • Inom brittisk engelska
 • Inom lingvistik
 • Inom bildligt
 • Inom även
 • Inom valuta
 • Inom medicin
 • Inom generell
brittisk engelska
lingvistik
bildligt
även
valuta
medicin
generell

Vad betyder tone inom brittisk engelska ?

the quality of a person's voice

Översättningar (inom brittisk engelska)

Svenska

Synonymer till tone (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till tone (inom brittisk engelska)

Ordet tone inom lingvistik

a pitch or change in pitch of the voice that serves to distinguish words in tonal languages

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till tone (inom lingvistik)

Ordet tone inom bildligt

the quality of something (an act or a piece of writing) that reveals the attitudes and presuppositions of the author

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till tone (inom bildligt)

Möjliga synonymer till tone (inom bildligt)

Ordet tone inom även

Översättningar (inom även)

Synonymer till tone (inom även)

Möjliga synonymer till tone (inom även)

Ordet tone inom valuta

a steady sound without overtones

Översättningar (inom valuta)

Synonymer till tone (inom valuta)

Möjliga synonymer till tone (inom valuta)

Ordet tone inom medicin

the definition and firmness of a muscle or organ

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till tone (inom medicin)

Möjliga synonymer till tone (inom medicin)

Ordet tone inom generell

a musical interval of two semitones

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till tone (inom generell)

Diskussion om ordet tone

Tone

Namn

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet Tone

Tone

Namn

Översättningar

Hur används ordet Tone

 • "Kais Mora inledde bäst och Tone Einstulen satte 1-0 redan efter två minuter in i matchen."
 • "Då är det inte kul om man inte vet att de filmar en, säger Tone Lindblom Hedberg i klass 7E."
 • "– Men blir det VM igen kommer vi båda veckorna, avslutar Tone Jamtveit."
 • "Norskorna Ida Bakken och Tone Jamtveit har båda haft det väldigt bra i Falun under VM men de tror inte att de kommer komma tillbaka till staden."
 • "Erik Segerstedt och Tone Damli"
 • "Tone säger att hon främst har mottagit positiva reaktioner men även en del negativa."
 • "Nu är det inte lika mycket människor ute och Tone säger att även hon har varit mer inne i lägenheten än vanligt."
 • "Hon säger att det har varit skönt att inte behöva utstå hat ute bland folk men att hon är nervös inför att gå ut för första gången som Tone."
 • "Tone Sekelius är en av Sveriges största youtubers och har nära 300 000 prenumeranter."
 • "– Det började med att jag började tänka på min könsidentitet överlag och att jag började känna mig gender fluid för typ tre-fyra år sedan vilket innebär att jag pendlade i min könsidentitet, säger Tone Sekelius."

Vad betyder Tone inom generell ?

ett kvinnonamnStatistisk sentralbyrå: [https://www.ssb.no/navn Mest brukte jentenavn. 1880-2020] Läst 2021-02-16. Namnet Tone var det sjätte vanligaste flicknamnet i Norge åren 1969, för att sedan minska i popularitet och falla ur topp tio-listan år 1972.

Diskussion om ordet Tone

 • Siggelof - 2009-11-04

  klang, klangfärg