reflektion

reflektionen
reflektioner
reflektionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till reflektion

Hur böjs ordet reflektion på svenska?

Obestämd singular: reflektion
Bestämd singular: reflektionen
Obestämd plural: reflektioner
Bestämd plural: reflektionerna

Hur används ordet reflektion

 • "Det är också pandemin som möjliggjort hennes bokdebut, tid åt reflektion fick henne att bestämma sig."
 • "Det är ju lite kul men också en reflektion av verkligheten just nu, säger Alexander Höglund."
 • "– Dokumentationen ligger till grund för reflektion, utvärdering och utveckling."
 • "Ett rum för stillhet och reflektion invigs på fängelset i Gävle under torsdagen."
 • "Det innebär att det nu skapas utrymme för reflektion kring insatsen."
 • "Bedömargruppen lyfter också fram att den korta utbildningstiden, 1,5 år, ger studenterna begränsade möjligheter till reflektion och fördjupning."
 • "Den svenska paviljongen blir en öppen plats för reflektion som gynnar fantasi, kreativitet och samskapande."
 • "Det bidrar till ens allmänbildning och kan måhända ge upphov till enskild reflektion över jordiska förhållanden eller allmänt meningsutbyte om man är utrustad med sociala medpassagerare. ”"
 • "Jag är både trött och ledsen, och jag behöver tid för reflektion, säger chefredaktör och ansvarig utgivare Anna Gullberg i ett pressmeddelande."
 • "Nu får jag mer tid till reflektion."

Ordet reflektion har 3 betydelser

 • Inom film
 • Inom lingvistik
 • Inom filosofi
film
lingvistik
filosofi

Ordet reflektion inom film

Översättningar (inom film)

Engelska

Synonymer till reflektion (inom film)

Möjliga synonymer till reflektion (inom film)

Ordet reflektion inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till reflektion (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till reflektion (inom lingvistik)

Ordet reflektion inom filosofi

Synonymer till reflektion (inom filosofi)

Möjliga synonymer till reflektion (inom filosofi)

Diskussion om ordet reflektion