försorg

(-)(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet försorg

  • "Under tio veckor har de haft idrott och hälsa på schemat och Blekinges kultur och historia har vävts in genom Blekinge Museums försorg."
  • "Martin Rosengren är aktiv i Pingstkyrkan och driver ett härbärge där utsatta EU-migranter kan få tak över huvudet under kommunens försorg."
  • "Familjen har fått ett tillfälligt boende genom fastighetsägarens försorg."
  • "Hemslöjdsföreningen, folkbiblioteket, Zorns barnhem och Mora folkhögskola kan tacka för Emmas försorg."
  • "En fråga som möter dem är hur de ställer sig till att vaccineras inom kort genom skolans försorg."
  • "Hemslöjdsföreningen, folkbiblioteket, Zorns barnhem och Mora folkhögskola kan tacka för Emmas försorg."
  • "Vi har flera talanger som har kommit fram via Janne Jönssons försorg."
  • "Stenbrogårdens camping öppnades genom kommunens försorg för EU-migranter, sedan det uppstått flera illegala läger i kommunen förra året och man infört nolltollerans mot ” camping i staden ”."
  • "– I Lettland, där jag bedrivit en hel del forskning, måste äldre klara av att köpa dem själva – medan här får vi dem genom samhällets försorg, säger Susanne Iwarsson."
  • "– I Lettland, där jag bedrivit en hel del forskning, måste äldre klara av att köpa dem själva – medan här får vi dem genom samhällets försorg, säger Susanne Iwarsson."

Diskussion om ordet försorg